top of page

EQL Pharma

EQL Pharma startades 2006 av Christer Fåhreus och Karin Wehlin. Verksamheten består i utveckling och försäljning av generika. Generika är läkemedel som är likvärdiga originalläkemedel där patenten har löpt ut. Generika sänker priset för konsumenterna. Generellt kan man säga att 90 % av läkemedel som säljs (där patenten för originalet löpt ut) är generika och 10 % är originalläkemedelet. Enligt lag om läkemedelsförmåner ska läkemedel inom läkemedelsförmånen som lämnas ut mot recept bytas ut mot det billigaste likvärdiga läkemedlet.

 

Varför kommer EQL att lyckas?

 

Nyckeln till framgång för EQL Pharma är nisch-strategin. Att utveckla generika där EQL kommer att vara ensamma med originalläkemedlet är mycket lönsamt. Globala generika bolag kommer inte att ge sig in på EQL:s marknader eftersom de är för små för dessa drakar. Viktigt är också personerna i bolaget. Kerstin Wehlin, styrelseordförande, har lång erfarenhet av flera olika bolag inom Life Science. Hon har dessutom varit CFO hos en stor generikaaktör. Viktigast för mig är dock Christer Fåhreus, VD. Fåhreus är en serieentreprenör som satt många bolag på börsen. Vissa är framgångar, t ex Cellavision, andra har gått sämre, t ex Anoto, ytterligare några är fortfarande oklara i sin framgång, Precise Biometrics, Respiratorius och Agellis. Den stora skillnaden mellan dessa Fåhreus-bolag och EQL Pharma är dock att EQL är Fåhreus stjärna. Det är i detta bolag han själv väljer att vara VD. Det är detta bolag han ska se till att göra extremt framgångsrikt med hjälp av all erfarenhet han nu har med sig.

 

Gick in långsiktigt i EQL Pharma aktien 2015-02-25 till en kurs på 2,9 kr

 

Min korta riktkurs är 15 kr och lång riktkurs 25 kr

2018-10-18 Senaste kvartalsresultatet var starkt trots kraftigt ökade utvecklingskostnader:

Omsättningen uppgick till 13,3 miljoner kronor (7,0), en ökning med 90 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 2,1 miljoner kronor (0,9), med en ebitda-marginal på 15,8 procent (12,9). 

Rörelseresultatet blev 1,2 miljoner kronor (0,7), med en rörelsemarginal på 9,0 procent (10,0). 

Resultatet före skatt var 1,2 miljoner kronor (0,7). Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner kronor (0,7), en ökning med 71 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,05 kronor (0,03). 

Lönsamheten utvecklades enligt bolaget väl under kvartalet med en bruttomarginal på 60 procent (57). 

2018-11-14 Mycket köp senaste tiden av någon ENS aktör som köpt ungefär 1,5% av aktierna efter NE.

Man ska komma ihåg att EQL har liten free-float, aktien kan få ordentligt lyft om någon bestämmer sig för att gå in med en större position.

Stark affärsmodell med låga fasta kostnader

 

EQLs totala pipeline består för närvarande av 36 produkter, varav befintlig portfölj om tio nisch generika.

Alltså när omsättningen ökar med 10 mkr, så ökar vinsten med ca 6 mkr! (Givet bruttomarginal på 60 % enligt senaste kvartalsrapporten 2018-10-18)

 

Den andra delen som är värd att lyfta fram är hur försäljningen sker. Det krävs ingen markandsföring utan allt utgår från vilken medicin som är billigast. Det kallas ”periodens vara” och ändras 1 gång per månad i Sverige(var 14:e dag i Danmark). Finns det två konkurrenter delar man marknaden för periodens vara 50/50. Finns det 3 konkurrenter så får varje 1/3. Detta är inte bara teori utan stämmer med verkligheten för samtliga EQL Pharma mediciner.

EQL Pharma har ingått ett strategiskt avtal med Cadila Pharmaceuticals som är aktivt i mer än 50 länder och är ett av de större privatägda läkemedelsbolagen i Indien. Det framgår av ett pressmeddelande. Avtalet med Cadila innebär att ett omfattade samarbete görs rörande utveckling av nisch-generika. 

EQL Pharma får även rättigheter att i Norden sälja de originalprodukter som Cadila har under utveckling och avser att lansera i Europa.

 

Cadila pharmaceuticals är ett av Indiens mest avancerade och respekterade läkemedelsbolag. Jag är övertygad om att samarbetet kommer att förbättra EQL Pharmas möjligheter till att växa långsiktigt och att öka vår flexibiliet när nya affärsmöjligheter dyker upp.

 

EQL Pharma Produkter

 

EQL Pharma har för närvarande tio produkter som marknads förs i sin portfölj, nämligen Hydroxyzine, Klaritromycin, Cilostazol, Doxycycline, Zonisamid,

Metformin (endast vissa styrkor och förpackningar), Kaliumklorid, Eletriptan och Fenoximetyl penicillin. Flertalet av dessa säljs i flera styrkor och förpackningsstorlekar. Samtliga produkter ingår i läkemedelsförmånen och har begränsad konkurrens. Härutöver har Bolaget ett antal pågående utvecklingsprojekt som kommer att lanseras under 2018 och framåt.

EQL Pharma utvecklar nischgenerika baserat på en ”return of investment” kalkyl. Eft ersom ett större antal projekt har identi fi erats så väljs de generika som bedöms ge bäst ”return of investment” samti digt som de har en rimlig risknivå ur konkurrens mässigt, regulatoriskt -och utvecklingsperspekti v. Nedlagda kostnader för utvecklingsprojekten akti veras

EQL Pharmas produkt portfölj i snabb takt.

 

 

Potentiella ytterligare marknader att bearbeta för EQL Pharma

En potentiell framtida ny geografisk marknad för EQL Pharma är Tyskland som nyligen har infört ett system sombygger på lägsta pris-principen.

Andra marknadsnischer som EQL Pharma ser över är parallellimportmarknaden, framför allt inom Sverige och Danmark. Kortfattat innebär parallellimport

att man köper originalläkemedel i ett EU-land där ett visst originalläkemedel är billigt, till exempel i Polen, för att sedan importera och packa om dessa för försäljning i annat EU-land, till exempel Sverige.

bottom of page